Cleanliner Mega

  • Nowy model oczyszczarko-ładowarki Cleanliner Mega jest rozwinięciem koncepcji wprowadzonego na rynek przy okazji modelu RL 350 V i sprawdzonego na całym wiecie podbieracza w kształcie litery V o szerokości 10 m i zasięgu przeładunku wynoszącym 15 m.
  • Koncepcja systemu podbierania zastosowanego w oczyszczarko-ładowarce Cleanliner Mega firmy FRANZ KLEINE spełnia oczekiwania i wymagania użytkowników związane z załadunkiem szerokich pryzm buraczanych oraz intensywnym i delikatnym czyszczeniem buraków podczas ich załadunku.

Do pobrania

Elementy

Do załadunku pryzm buraczanych o szerokości przekraczającej 10 m maszynę można wyposażyć w opcjonalny skrócony o 2 m lewy boczny stół z zamontowanym rozdzielaczem pryzmy.

Zastąpienie walców z palcami podbierającymi i gwiazdowych walcami spiralnymi (opcja) przy stołach bocznych umożliwia załadunek buraków z utwardzonych placów (beton).

Oczyszczarko-ładowarka Cleanliner zdobywa przewagę dzięki swojej funkcjonalności i inteligencji. Ta przewaga bazuje na seryjnym wyposażeniu w komputer pokładowy, który jest odpowiedzialny za precyzyjne sterowanie poszczególnymi grupami funkcyjnymi za pośrednictwem magistrali CAN.

Maszyna Cleanliner jest seryjnie wyposażona w trzy wysokiej rozdzielczości kamery na podczerwień. Kamery przesyłają zarejestrowany obraz na kolorowy i podzielony monitor (split-screen) znajdujący się w kabinie kierowcy, na którym można monitorować dokładne prowadzenie stołu podbierającego oraz załadunek pojazdów.

Dołączana w razie potrzeby instalacja natryskowa wody (opcja) na stołach bocznych pozwala na jeszcze delikatniejsze oczyszczanie buraków. Dzięki specjalnej funkcji pojedynczego oraz interwałowego załączania zapas wody wystarcza na cały dzień pracy.

Do jazdy po drogach publicznych na terenie Niemiec jest niezbędna dodatkowa oś, która jest dostępna jako opcja.